PB19M13-b.jpg PB19M13-a.jpg

1960's Sterling Silver Box with Natural Turquoise

695.00
PB19M6-b.jpg PB19M6-a.jpg

1930's Knife Wing Box

325.00
PB19M9-a.jpg PB19M9-c.jpg

1940's Blue Gem Turquoise Zuni Pin

325.00
PB18M49-a.jpg PB18M49-b.jpg

Fred Harvey Snake & Arrow Pin

225.00
PB19M7-b.jpg PB19M7-a.jpg

1930's Fox Turquoise Dish

395.00
PB18M50-b.jpg PB18M50-a.jpg

Kingman Money Clip

195.00
Sterling Silver Baby Rattle

Sterling Silver Baby Rattle

120.00
Sterling Silver Single Baby Rattle

Sterling Silver Single Baby Rattle

260.00
1930's Crossed Arrow Dish with Thunderbird

1930's Crossed Arrow Dish with Thunderbird

175.00
Eagle Dance Pin _DSC4445.jpg

Eagle Dance Pin

525.00
Turquoise Cluster Pin PB18M17c.jpg

Turquoise Cluster Pin

795.00
Navajo Feather Keychain PB18M25b.jpg

Navajo Feather Keychain

95.00